Klarna sin personvernmerknad

 

Det er viktig for oss at du føler deg trygg når du betaler med Klarna eller bruker noen av de andre tjenestene våre. Derfor legger vi frem all informasjon om hvordan vi benytter oss av personopplysningene dine i denne personvernmerknaden. 

 

Vi har delt merknaden inn i flere avsnitt for å gjøre det enklere for deg å navigere deg gjennom punktene som blir dekket. For å gå direkte til et avsnitt, bare trykk på tittelen i listen nedenfor

 

 1. Hvem er ansvarlig for personopplysningene dine?

 2. Rettighetene dine vedr. personopplysningene dine

 3. Hvilke typer personopplysninger samler vi inn om deg?

 4. Hvilke data blir brukt til hvilke formål, og på hvilke juridiske grunnlag?

 5. Hvordan tilbakekaller du samtykket ditt?

 6. Klarna sin profilering og automatiserte beslutninger

 7. Hvem deler vi personopplysningene dine med?

 8. Hvor behandler vi personopplysningene dine?

 9. Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene dine?

 10. Hvordan vi bruker informasjonskapsler og andre typer sporingsteknologi

 11. Oppdateringer til denne personvernmerknaden

 12. Klarna sin kontaktinformasjon

 

1. Hvem er ansvarlig for personopplysningene dine?

 

Klarna Bank AB (publ), registrert i det svenske sentrale foretaksregisteret under bedriftsnummeret 556737-0431 og med sin registrerte kontoradresse på Sveavägen 46, 111 34 Stockholm («Klarna», «vi», «vår» og «oss»), er aktiv datakontrollør i samsvar med EUs personvernforordning («GDPR»). Hvis du har spørsmål vedrørende behandlingen av personopplysningene dine, vennligst ta kontakt med databeskyttelsesteamet vårt ved å skrive til personvern@klarna.no.

 

2. Rettighetene dine vedrørende personopplysningene dine

 

 • Rett til å anskaffe informasjon. Du har rett til å anskaffe deg informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine. Vi gjør dette via denne personvernmerknaden, via informasjon på nettsiden vår og ved å svare på spørsmålene dine.

 • Rett til å få tilgang til dine data. Du kan etterspørre en kopi av personopplysningene dine hvis du ønsker å bli gjort obs på hvilke opplysninger vi har om deg. 

 • Rett til databærbarhet. Du kan etterspørre en kopi av personopplysningene som vi behandler for å oppfylle en kontrakt med deg, eller basert på samtykket ditt, i et maskinlesbart format. 

 • Rett til utbedring. Du har rett til å korrigere unøyaktig informasjon om deg selv, og å tilføye deler til ufullstendige opplysninger.

 • Rett til å få opplysningene dine slettet. Du har rett til å be om å få personopplysningene dine slettet. Dette gjelder for opplysninger som ikke lenger er nødvendige for det formål som de opprinnelig ble samlet inn for, eller hvis du tilbakekaller samtykket ditt. Det er imidlertid viktig å vite at retten din til å få opplysningene dine slettet ikke er absolutt. Klarna er forpliktet til å beholde visse opplysninger selv om du ber oss om å slette dem. Disse forpliktelsene blir beskrevet mer i avsnitt 4 og 9. Disse lovene forhindrer oss i å slette visse opplysninger med én gang.

 • Rett til å begrense behandling. Hvis du mener at opplysningene om deg er uriktige, at behandlingsprosedyren vår er ulovlig praktisert, eller at vi ikke lenger behøver den spesifikke informasjonen til et bestemt formål, kan du be om at vi begrenser behandlingen av personopplysningene dine. Du kan også be om et begrensende tiltak mens du venter på at vi skal vurdere hvorvidt våre interesser har sterkere juridisk grunnlag enn rettigheten din til ikke å ha den bestemte informasjonen behandlet.

 • Rett til å motsette deg behandlingen eller protestere mot behandlingen. Du kan motsette deg behandlingen vår av personopplysningene dine basert på våre legitime interesser (Artikkel 6(1)(f) GDPR), med hensyn til dine personlige omstendigheter. Videre kan du alltids motsette deg bruken vår av personopplysningene dine til markedsføringsformål.

 • Rett til å motsette en automatisert beslutning som påvirker deg betraktelig. Du har rett til å motsette deg en automatisert beslutning gjort av Klarna hvis denne beslutningen resulterer i juridiske konsekvenser for deg eller utgjør en beslutning som påvirker deg betraktelig på en annen, lignende måte. Se avsnitt 6 for å lære om hvordan Klarna benytter seg av automatiserte beslutninger.

 • Rett til å tilbakekalle samtykket ditt. Som beskrevet i avsnitt 5, i tilfeller hvor vi behandler personopplysningene dine basert på samtykket ditt, implisitt eller eksplisitt, har du til enhver tid rett til å tilbakekalle samtykket ditt. Dette vil si at vi slutter med behandlingen av personopplysningene dine, mens det ikke påvirker den behandlingen som allerede har blitt utført.

 • Rett til å sende inn en klage. Du har rett til å sende inn en klage til Integritetsskyddsmyndigheten, den svenske tilsynsmyndigheten som er ansvarlig for Klarna sin behandling av personopplysninger. Du kan komme i kontakt med Integritetsskyddsmyndigheten via følgende kobling.

Hvis du ønsker å utøve én eller flere av rettighetene dine, kan du gjøre dette ved å sende en e-post til personvern@klarna.no hvor du beskriver i detaljer hvilke(n) rettighet(er) du ønsker å utøve. Du kan også be om å få tilgang til personopplysningene dine, eller å få personopplysningene dine slettet, ved å fylle ut dette skjemaet som er tilgjengelig på nettsiden vår. Lurer du på noe mer, ta gjerne kontakt med oss via kontaktopplysningene i avsnitt 12.

 

Innstillinger i Klarna sin mobilapplikasjon: Klarna sin mobilapplikasjon gir deg funksjonaliteten til å skreddersy preferansene dine for visse tjenester, slik som varsler eller automatisk innfylling av personopplysningene dine ved kjøpstilfeller. Vi kommer alltid til å respektere valgene dine.

 

3. Hvilke typer personopplysninger samler vi inn om deg?

I dette avsnittet beskriver vi de ulike kategoriene av personopplysninger som vi behandler. I avsnitt 4 beskriver vi formålene bak behandlingen vår av disse personopplysningskategoriene, dvs. hvordan dataene blir brukt.

 • Kontaktinformasjon og identifiserende data – Navn, fødselsdato, personnummer, tittel, jobb, kjønn, fakturerings- og leveringsadresse, e-postadresse, mobiltelefonnummer, nasjonalitet, alder, inntektsinformasjon.
 • Informasjon om varer og tjenester – Detaljer vedrørende varene/tjenestene du har kjøpt eller bestilt, slik som type artikkel eller leveransens sporingsnummer. 

 • Informasjon om økonomisk status – F.eks. detaljer om inntekten din, eventuell kreditt du har, all negativ betalingshistorikk og tidligere kredittgodkjenninger.

 • Betalingsinformasjon – Bank- og kredittkortdetaljer (kortnummer, utløpsdato og CCV-kode), bankkontonummer, navn på bank.

 • Informasjon om din bruk av Klarna sine tjenester – Hvilke tjenester, og hvilke ulike funksjoner innen disse tjenestene, har du brukt og hvordan har du brukt dem. Dette inkluderer informasjon om utestående og historisk gjeld, tilbakebetalingshistorikk, samt dine personlige preferanser.

 • Teknisk informasjon generert gjennom din bruk av Klarna sine tjenester – Tekniske data, slik som responstid for nettsider, nedlastingsfeil, samt dato og klokkeslett da du brukte tjenesten. 

 • Informasjon om kontakttilfellene dine med Klarna sin kundeservice – Opptak av telefonsamtaler, samt lagring av chat-samtaler og e-postkorrespondanse.

 • Informasjon om kontakttilfellene dine med butikkene du handler i eller besøker – Informasjon om hvordan du samhandler med butikken, f.eks. hvorvidt du har mottatt varene du kjøpte og hvilken type butikk det var snakk om. 

 • Enhetsinformasjon – IP-adresse, språkinnstillinger, nettleserinnstillinger, tidssone, operativsystem, plattform, skjermoppløsning og lignende opplysninger om enhetens innstillinger. 

 • Opplysninger fra eksterne sanksjonslister og PEP-lister – Sanksjonslister og lister over politisk eksponerte personer (PEP) inkluderer opplysninger slik som navn, fødselsdato, fødselssted, jobbstilling eller verv, samt årsaken bak hvorfor personen er på den aktuelle listen.

 • Sensitive personopplysninger – Sensitive personopplysninger er informasjon om religiøs tro, politiske eller filosofiske synspunkter, fagforeningsmedlemskap, eller utgjør informasjon om helse, sexliv eller seksuell orientering.
 • Tjenestespesifikke personopplysninger – Innen rammeverket til tjenestene våre gjennom Klarna sin mobilapplikasjon, Klarna sine spare- og betalingskontoer, Email Connect, Personal Finance og i anledning arrangementspåmeldinger, anvender vi ytterligere personopplysninger som ikke blir dekket av kategoriene oppført ovenfor. Informasjon vedrørende hver tjeneste er oppført her:
   

  • Klarna sin mobilapplikasjon: Alt innhold som du laster opp på appen (slik som bilder eller kvitteringer), stedsinformasjon, informasjon om nettleseraktivitet, samt nettsidene du besøker;

  • Klarna sine spare- og betalingskontoer: Informasjon om transaksjonene og innskuddene dine, samt informasjon om hvor pengene dine kommer fra. Klarna vil også behandle data om tredjeparter (slik som betalingsmottakere eller betalende parter) for denne tjenesten;

  • Email Connect: Informasjon fra den tilkoblede e-postkontoen din vedrørende fullførte kjøp, produkt-, pris- og antallsinformasjon, sporingsnumre og informasjon om butikkene som vi videresender til Klarna sin mobilapplikasjon;

  • Personal Finance: Informasjon fra dine andre bankkontoer og andre kontotyper (som f.eks. kortkontoer) som du velger å koble til tjenesten, samt opplysninger om bankkontonummer, navn på bank, transaksjonshistorikk fra dine tilkoblede kontoer, balanser og aktiva; og

  • Arrangementspåmelding på sosiale medier: Informasjon fra profilen din på sosiale medier, samt jobbinformasjon slik som navn på arbeidsgiver, bedriftsadresse og bedriftstype.

Detaljert informasjon om relevante personopplysninger for hver tjeneste kan du finne blant vilkårene og betingelsene våre her.

 

4. Hvilke data blir brukt til hvilke formål, og på hvilke juridiske grunnlag?

 

For å gjøre prosessen enklere for deg har vi beskrevet nedenfor hva vi gjør med personopplysningene dine (formålene) og hvilke personopplysningskategorier vi bruker til disse formålene. I avsnitt 3 vil du se hvilke datapunkter som er inkludert i hver respektive personopplysningskategori. I tabellene beskriver vi også hvilke juridiske rettigheter vi har under gjeldende databeskyttelseslovgivning, slik som GDPR, til å behandle personopplysningene dine, henvist til som vårt «juridiske grunnlag». I tabellene beskriver vi også når Klarna slutter å bruke personopplysningene for hvert formål. Til slutt beskriver vi hvorvidt det er opplysninger som vi mottar fra deg, eller om det er opplysninger som Klarna mottar fra en annen kilde. Hvis vi mottar slike opplysninger fra en annen kilde vil denne kilden bli presentert i teksten i tabellen i parentes.

 

4.1 De følgende formålene er tilfellene der personopplysningene dine alltid blir brukt av Klarna, uavhengig av hvilken tjeneste du bruker.

Behandlingsformål – hva vi gjør og hvorfor

Personopplysningskategorier brukt til dette formål, og hvor dataene kommer fra (kilden). Se avsnitt 3 for mer informasjon om hva hver kategori inneholder.

Juridisk grunnlag for behandling i henhold til personvernforordningen (GDPR)

Når formålet opphører (se avsnitt 9 for mer informasjon om når data blir slettet)

For å administrere kundeforholdet vårt til deg i henhold til avtalene vi har inngått, for hver tjeneste du bruker. Dette inkluderer opprettelse og sending av informasjon til deg i elektronisk format (ikke markedsføring).

Fra deg:

 • Kontaktinformasjon og identifiserende data.

 • Betalingsinformasjon.

 • Sensitive personopplysninger. 

 

Fra andre kilder:

 • Informasjon om varer og tjenester. (Butikken) 

 • Informasjon om økonomisk status. (Klarna og kredittbyråer)

 • Informasjon om din bruk av Klarna sine tjenester. (Klarna)

 • Teknisk informasjon generert gjennom din bruk av Klarna sine tjenester. (Klarna)

 • Kontakttilfellene dine med butikkene som du handler i eller besøker. (Butikken)

 • Enhetsinformasjon. (Enheten din) 

 • Tjenestespesifikke personopplysninger (se avsnitt 3).

Behandlingen er nødvendig for at Klarna skal kunne oppfylle forpliktelsene i kontrakten sin med deg (Artikkel 6(1)(b) GDPR). 

 

Hvis tjenesten behandler informasjon som utgjør sensitive personopplysninger (f.eks. fra materialer du velger å laste opp), finner behandlingen vår sted basert på ditt uttrykkelige samtykke (Artikkel 9(2)(a) GDPR).


 

Når kontrakten mellom deg og Klarna blir terminert.

For å være i stand til å gjennomføre kundetilfredshetsundersøkelser og markedsundersøkelser, gjennom e-poster, tekstmeldinger, telefon eller andre kommunikasjonskanaler.

 

Hvis du ikke ønsker at vi skal utføre denne typen behandling, ta vennligst kontakt med oss og del meningen din. Se avsnitt 2 for mer informasjon om rettighetene dine. Se avsnitt 12 for kontaktinformasjonen vår.

Fra deg:

 • Kontaktinformasjon og identifiserende data.

 

Fra andre kilder:

 • Informasjon om varer og tjenester. (Butikken)

 • Informasjon om din bruk av Klarna sine tjenester. (Klarna)

 • Teknisk informasjon generert gjennom din bruk av Klarna sine tjenester. (Klarna)

 • Kontakttilfellene dine med butikkene som du handler i eller besøker. (Butikken)

Behandlingen er basert på interessebalanse (Artikkel 6(1)(f) GDPR). Etter interessebalansering har Klarna avgjort at vi har en legitim interesse når det gjelder å behandle personopplysningene dine, at behandlingen er nødvendig for å oppnå dette formålet, og at interessen vår alltid veier tyngre enn rettigheten din til ikke å ha personopplysningene dine behandlet til dette formålet. 

 

Du kan kontakte oss for å få mer informasjon om hvordan denne beslutningen ble avgjort. Se avsnitt 12 for kontaktinformasjonen vår.

Når kontrakten mellom deg og Klarna blir terminert.

For å sikre nettverks- og informasjonssikkerhet blant Klarna sine tjenester.


 

Fra deg:

 • Kontaktinformasjon og identifiserende data.

 

Fra andre kilder:

 • Informasjon om din bruk av Klarna sine tjenester. (Klarna)

 • Teknisk informasjon generert gjennom din bruk av Klarna sine tjenester. (Klarna)

 • Kontakttilfellene dine med butikkene som du handler i eller besøker. (Butikken)

 • Enhetsinformasjon. (Enheten din)

Behandlingen er basert på interessebalanse (Artikkel 6(1)(f) GDPR). Etter interessebalansering har Klarna avgjort at vi har en legitim interesse i å sikre nettverks- og informasjonssikkerhet, at behandlingen er nødvendig for å realisere dette formålet, og at interessen vår alltid veier tyngre enn rettigheten din til ikke å ha personopplysningene dine behandlet til dette formålet. Det er også i din interesse som kunde at vi sikrer god informasjonssikkerhet.

 

Du kan kontakte oss for å få mer informasjon om hvordan denne beslutningen ble avgjort. Se avsnitt 12 for kontaktinformasjonen vår.

Behandlingen varer så lenge du bruker en tjeneste.

For å være i stand til å hjelpe deg som en sårbar kunde (dvs. hvis du behøver ekstra hjelp når du kontakter oss grunnet spesielle omstendigheter). Dette betyr at vi kan tilby deg spesialstøtte når du f.eks. tar kontakt med kundestøtten vår.

Fra deg:

 • Kontaktinformasjon og identifiserende data.

 • Sensitive personopplysninger (i form av helseinformasjon). 

 

Fra andre kilder:

 • Informasjon om din bruk av Klarna sine tjenester. (Klarna)

Basert på samtykket ditt (Artikkel 6(1)(a) og artikkel 9(2)(a) GDPR).

Når du varsler oss om at du ikke lenger er en sårbar kunde eller tilbakekaller samtykket ditt. Vi opphører også denne behandlingen hvis og når du varsler oss om at du ikke lenger ønsker å være en Klarna-kunde.

For å være i stand til å gjøre risikoanalyse, forhindre svindel og gjennomføre risikostyring.

 

Vi utfører behandlingen for å bekrefte identiteten din og at opplysningene du oppgir er korrekte, samt for å forebygge kriminelle aktiviteter og intensjoner. 

 

Denne behandlingen utgjør profilering og automatisert beslutningstaking. Vi benytter oss av automatisert beslutningstaking til dette formålet for å være i stand til å avgjøre hvorvidt du utgjør en svindelsrisiko. Se avsnitt 6 for mer informasjon om profilering og automatisert beslutningstaking. 

Fra deg:

 • Kontaktinformasjon og identifiserende data. 

 • Betalingsinformasjon.

 

Fra andre kilder:

 • Informasjon om varer og tjenester. (Butikken)

 • Informasjon om økonomisk status. (Klarna og kredittbyråer) 

 • Informasjon om din bruk av Klarna sine tjenester. (Klarna)

 • Teknisk informasjon generert gjennom din bruk av Klarna sine tjenester. (Klarna)

 • Kontakttilfellene dine med butikkene som du handler i eller besøker. (Butikken)

 • Enhetsinformasjon. (Enheten din)

Behandlingen er nødvendig for at Klarna skal kunne oppfylle forpliktelsene sine i kontrakten sin med deg (Artikkel 6(1)(b) GDPR). 

 

Vi er også pålagt av loven å etablere identiteten til kundene våre (Artikkel 6(1)(c) GDPR). (Svensk lov (2017:630) om tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme).

Denne behandlingen finner sted mens du bruker en av Klarna sine tjenester.

 

Hvis Klarna har identifisert en risiko med hvordan du bruker Klarna, vil vi fortsette å benytte oss av opplysningene dine til dette formålet og kontinuerlig oppdatere risikovurderingen vår av deg hvis det finnes en svindelsrisiko tilstede. Denne behandlingen varer så lenge vi er pålagt av loven til å beholde informasjonen om deg. Se avsnitt 9 for mer informasjon om forpliktelsene våre og rettigheten til å beholde informasjon i henhold til loven.


 

For å anonymisere personopplysningene dine og bruke informasjonen til å forbedre tjenestene og produktene våre, samt for å analysere kundeatferd.


 

Fra deg:

 • Kontaktinformasjon og identifiserende data.

 • Betalingsinformasjon.

 

Fra andre kilder:

 • Informasjon om varer og tjenester. (Butikken)

 • Informasjon om økonomisk status. (Klarna og kredittbyråer)

 • Informasjon om din bruk av Klarna sine tjenester. (Klarna)

 • Teknisk informasjon generert gjennom din bruk av Klarna sine tjenester. (Klarna)

 • Kontakttilfellene dine med butikkene som du handler i eller besøker. (Butikken)

 • Enhetsinformasjon. (Enheten din) 

 • Tjenestespesifikke personopplysninger (se avsnitt 3).

Behandlingen er basert på interessebalanse (Artikkel 6(1)(f) GDPR). Etter interessebalansering har Klarna avgjort at vi har en legitim interesse i å anonymisere personopplysningene dine for produktutviklingsformål og analysering av kundeatferd for å kunne forbedre tjenestene våre og den helhetlige kundeopplevelsen. Vi sikrer at den bestemte behandlingen dette krever er nødvendig for å oppnå formålet det er snakk om, og at vår interesse veier tyngre enn rettigheten din til ikke å ha personopplysningene dine behandlet til dette formålet. Ved å anonymisere informasjonen om deg sikrer vi også at bruken vår av personopplysningene dine skjer i så redusert grad som mulig.

 

Du kan kontakte oss for å få mer informasjon om hvordan denne beslutningen ble avgjort. Se avsnitt 12 for kontaktinformasjonen vår.

Denne behandlingen finner sted gjennom hele perioden som Klarna er nødt til å beholde informasjonen i systemene våre, for eksempel for å utføre kontraktsforpliktelsene våre eller for å overholde gjeldende lov. Se avsnitt 9 for mer informasjon om forpliktelsene våre og rettigheten til å beholde informasjon i henhold til loven.

For å gjøre dataanalyser vedrørende produktutvikling og -testing for å forbedre risiko- og kredittmodellene våre og for å utforme tjenestene våre (hvis mulig anonymiserer vi informasjonen, som betyr at ingen behandling av personopplysninger skjer etter dette).


 

Fra deg:

 • Kontaktinformasjon og identifiserende data.

 • Betalingsinformasjon. 

 

Fra andre kilder:

 • Informasjon om varer og tjenester. (Butikken) 

 • Informasjon om økonomisk status. (Klarna og kredittbyråer)

 • Informasjon om din bruk av Klarna sine tjenester. (Klarna)

 • Teknisk informasjon generert gjennom din bruk av Klarna sine tjenester. (Klarna)

 • Kontakttilfellene dine med butikkene som du handler i eller besøker. (Butikken)

 • Enhetsinformasjon. (Enheten din)

 • Tjenestespesifikke personopplysninger (se avsnitt 3).

Behandlingen er basert på interessebalanse (Artikkel 6(1)(f) GDPR). Etter interessebalansering har Klarna avgjort at vi har en legitim interesse i å gjøre dataanalyser for produktutviklings- og testformål. Vi sikrer at den behandlingen dette krever er nødvendig for å oppnå formålet det er snakk om, og at vår interesse veier tyngre enn rettigheten din til ikke å ha personopplysningene dine behandlet til dette formålet. Videre drar kundene våre fordel av denne behandlingen siden den hjelper oss med å levere feilfrie og bærekraftige tjenester.

 

Du kan kontakte oss for å få mer informasjon om hvordan denne beslutningen ble avgjort. Se avsnitt 12 for kontaktinformasjonen vår.

Denne behandlingen finner sted gjennom hele perioden som Klarna er nødt til å beholde informasjonen i systemene våre, for eksempel for å utføre kontraktsforpliktelsene våre eller for å overholde gjeldende lov. Se avsnitt 9 for mer informasjon om forpliktelsene våre og rettigheten til å beholde informasjon i henhold til loven.

For å produsere statistikker og rapporter for økonomiske analyser av betalingstrender eller betalingsvolumer i bestemte regioner eller industrier (hvis mulig anonymiserer vi informasjonen, som betyr at ingen behandling av personopplysninger skjer etter dette). 


 

Fra deg:

 • Kontaktinformasjon og identifiserende data.

 • Betalingsinformasjon.

 

Fra andre kilder:

 • Informasjon om varer og tjenester. (Butikken) 

 • Informasjon om økonomisk status. (Klarna og kredittbyråer)

 • Informasjon om din bruk av Klarna sine tjenester. (Klarna)

 • Kontakttilfellene dine med butikkene som du handler i eller besøker. (Butikken)

 • Tjenestespesifikke personopplysninger (se avsnitt 3).

Behandlingen er basert på interessebalanse (Artikkel 6(1)(f) GDPR). Etter interessebalansering har Klarna avgjort at vi har en legitim interesse i å anskaffe oss statistiske data og rapporter til dette formålet. Vi sikrer at den behandlingen dette krever er nødvendig for å oppnå formålet det er snakk om, og at vår interesse veier tyngre enn rettigheten din til ikke å ha personopplysningene dine behandlet til dette formålet. 

 

Du kan kontakte oss for å få mer informasjon om hvordan denne beslutningen ble avgjort. Se avsnitt 12 for kontaktinformasjonen vår.

Denne behandlingen finner sted gjennom hele perioden som Klarna er nødt til å beholde informasjonen i systemene våre, for eksempel for å utføre kontraktsforpliktelsene våre eller for å overholde gjeldende lov. Se avsnitt 9 for mer informasjon om forpliktelsene våre og rettigheten til å beholde informasjon i henhold til loven.

For å kontrollere og verifisere identiteten din.


 

Fra deg:

 • Kontaktinformasjon og identifiserende data. 

Behandlingen er nødvendig for at Klarna skal kunne oppfylle forpliktelsene i kontrakten sin med deg (Artikkel 6(1)(b) GDPR).

Så lenge du bruker en av Klarna sine tjenester.

For å dele personopplysningene dine med kategoriene av mottakere beskrevet i avsnitt 7.1 (leverandører og underleverandører, selskaper innen Klarna Group, personer med autoritet over dine økonomiske transaksjoner, myndigheter og kjøpere av fordringer, bedrifter eller aktiva).

Avhenger av mottakeren (Se avsnitt 7.1).

Denne behandlingen finner sted gjennom hele perioden som Klarna er nødt til å beholde informasjonen i systemene våre, for å utføre kontraktsforpliktelsene våre eller for å overholde gjeldende lov. Se avsnitt 9 for mer informasjon om forpliktelsene våre og rettigheten til å beholde informasjon i henhold til loven.

For å avgjøre hva slags type salgsfremmende materiell vi skal presentere til deg. 

 

Hvis du ikke ønsker at vi skal utføre denne typen behandling, ta vennligst kontakt med oss. Kontaktinformasjonen vår finner du i avsnitt 12.

 

Behandlingen kan utgjøre profilering. Se avsnitt 6 for mer informasjon om profilering. 

Fra deg:

 • Kontaktinformasjon og identifiserende data. 

 

Fra andre kilder:

 • Informasjon om varer og tjenester. (Butikken) 

 • Informasjon om din bruk av Klarna sine tjenester. (Klarna)

 • Teknisk informasjon generert gjennom din bruk av Klarna sine tjenester. (Klarna)

 • Kontakttilfellene dine med butikkene som du handler i eller besøker. (Butikken)

 • Enhetsinformasjon. (Enheten din) 

 • Tjenestespesifikke personopplysninger (se avsnitt 3).

Behandlingen er basert på interessebalanse (Artikkel 6(1)(f) GDPR). Etter interessebalansering har Klarna avgjort at vi har en legitim interesse i å identifisere hva slags type salgsfremmende materiell vi skal presentere til deg. Vi sikrer at den behandlingen dette krever er nødvendig for å oppnå den interessen, og at vår interesse veier tyngre enn rettigheten din til ikke å ha personopplysningene dine behandlet til dette formålet. Vi har også tatt med i betraktning det faktum at markedsføring er oppført som et eksempel på en legitim interesse i GDPR. 

 

Du kan kontakte oss for å få mer informasjon om hvordan denne beslutningen ble avgjort. Se avsnitt 12 for kontaktinformasjonen vår.

Når kontrakten mellom deg og Klarna blir terminert, eller hvis du varsler oss om at du ikke lenger er interessert i at opplysningene dine blir behandlet til dette formålet.

For å levere markedsføringsmateriell og tilbud på tjenestene våre til deg.

 

Hvis du ikke ønsker at vi skal utføre denne typen behandling, ta vennligst kontakt med oss og si i fra. Se avsnitt 12 for kontaktinformasjonen vår. 

Fra deg:

 • Kontaktinformasjon og identifiserende data. 

 

Fra andre kilder:

 • Informasjon om din bruk av Klarna sine tjenester. (Klarna)

 • Kontakttilfellene dine med butikkene som du handler i eller besøker. (Butikken)

Behandlingen er basert på interessebalanse (Artikkel 6(1)(f) GDPR). Etter interessebalansering har Klarna avgjort at vi har en legitim interesse i å sende deg markedsføringsmateriell om tjenestene og tilbudene våre. Vi sikrer at den behandlingen dette krever er nødvendig for å oppnå den interessen, og at vår interesse veier tyngre enn rettigheten din til ikke å ha personopplysningene dine behandlet til dette formålet. Vi har også tatt med i betraktning det faktum at markedsføring er oppført som et eksempel på en legitim interesse i GDPR. 

 

Du kan kontakte oss for å få mer informasjon om hvordan denne beslutningen ble avgjort. Se avsnitt 12 for kontaktinformasjonen vår.

Når kontrakten mellom deg og Klarna blir terminert, eller hvis du varsler oss om at du ikke lenger er interessert i at opplysningene dine blir behandlet til dette formålet.

For å beskytte Klarna mot juridiske krav og verne Klarna sine lovfestede rettigheter.

 

I et tilfelle av en tvist kan Klarna også samle inn andre personopplysningskategorier hvis vi behøver dem for å utøve rettighetene våre. 

Behandlingen er basert på interessebalanse (Artikkel 6(1)(f) GDPR). Etter interessebalansering har Klarna avgjort at vi har en legitim interesse i å beskytte oss selv mot juridiske krav. Vi sikrer at den behandlingen dette krever er nødvendig for å oppnå formålet det er snakk om, og at vår interesse veier tyngre enn rettigheten din til ikke å ha personopplysningene dine behandlet til dette formålet.

 

Du kan kontakte oss for å få mer informasjon om hvordan denne beslutningen ble avgjort. Se avsnitt 12 for kontaktinformasjonen vår.

Denne behandlingen finner sted gjennom hele perioden som Klarna er nødt til å beholde informasjonen i systemene våre, for eksempel for å utføre kontraktsforpliktelsene våre eller for å overholde gjeldende lov. Se avsnitt 9 for mer informasjon om forpliktelsene våre og rettigheten til å beholde informasjon i henhold til loven.

 

4.2 Formål som personopplysningene dine blir brukt for når du bruker en av Klarna sine betalingsmetoder, logger inn med Klarna i en butikk, eller velger å betale med debet- eller kredittkort via Klarna sitt utsjekkingsalternativ i en butikk.

Behandlingsformål – hva vi gjør og hvorfor

Personopplysningskategorier brukt til dette formål, og hvor dataene kommer fra (kilden). Se avsnitt 3 for mer informasjon om hva hver kategori inneholder.

Juridisk grunnlag for behandling i henhold til personvernforordningen (GDPR)

Når formålet opphører (Se avsnitt 9 for mer informasjon om når data blir slettet)

For å overføre butikkens rettighet til å motta betaling for kjøpet ditt til Klarna («factoring»).

Fra deg:

 • Kontaktinformasjon og identifiserende data. 

 • Betalingsinformasjon. 

 

Fra andre kilder:

 • Informasjon om varer og tjenester. (Butikken) 

 • Informasjon om økonomisk status. (Klarna og kredittbyråer) 

 • Informasjon om din bruk av Klarna sine tjenester. (Klarna)

 • Teknisk informasjon generert gjennom din bruk av Klarna sine tjenester. (Klarna)

 • Kontakttilfellene dine med butikkene som du handler i eller besøker. (Butikken)

 • Enhetsinformasjon. (Enheten din)

Behandlingen er basert på interessebalanse (Artikkel 6(1)(f) GDPR). Etter interessebalansering har Klarna avgjort at vi (og butikken) har legitim interesse i å selge eller kjøpe den utestående gjelden din. Vi sikrer at behandlingen er nødvendig for å oppnå formålet det er snakk om, og at vår interesse veier tyngre enn rettigheten din til ikke å ha personopplysningene dine behandlet til dette formålet. 

 

Du kan kontakte oss for å få mer informasjon om hvordan denne beslutningen ble avgjort. Se avsnitt 12 for kontaktinformasjonen vår.

Når kjøpet finner sted.

For å dele personopplysningene dine med kategoriene av mottakere beskrevet i avsnitt 7.2 (butikker, betalingsløsningstilbydere og finansinstitusjoner, svindelforebyggingsbyråer og selskaper som leverer identitetsinformasjon, og Google).

Fra deg:

 • Kontaktinformasjon og identifiserende data. 

 • Betalingsinformasjon. 

 

Fra andre kilder:

 • Informasjon om varer og tjenester. (Butikken) 

 • Informasjon om økonomisk status. (Klarna og kredittbyråer)

 • Informasjon om din bruk av Klarna sine tjenester. (Klarna)

 • Teknisk informasjon generert gjennom din bruk av Klarna sine tjenester. (Klarna)

 • Kontakttilfellene dine med butikkene som du handler i eller besøker. (Butikken)

 • Enhetsinformasjon. (Enheten din)

Avhenger av mottakeren (Se avsnitt 7.2).

Primært sett når kjøpet finner sted, men også i løpet av hele perioden som Klarna har dataene i systemene, dvs. frem til dataene blir slettet. Se avsnitt 9 for mer informasjon om forpliktelsene våre og rettigheten til å beholde informasjon i henhold til loven.

Når du handler i en butikk som tilbyr Klarna som betalingsløsning eller har Klarna-utsjekking, vil vi vurdere rekkefølgen som de ulike betalingsmetodene har når de blir presentert til deg i kassen. Denne behandlingen påvirker ikke hvilke av Klarna sine betalingsløsninger som er tilgjengelig for deg.

 

Hvis du ikke ønsker at vi skal utføre denne typen behandling, ta vennligst kontakt med oss og si i fra. Kontaktinformasjonen vår finner du i avsnitt 12.

 

Denne behandlingen utgjør profilering. Se avsnitt 6 for mer informasjon om profilering.

Fra deg:

 • Kontaktinformasjon og identifiserende data.

 

Fra andre kilder:

 • Informasjon om varer og tjenester. (Butikken)

 • Informasjon om din bruk av Klarna sine tjenester. (Klarna)

 • Teknisk informasjon generert gjennom din bruk av Klarna sine tjenester. (Klarna) 

 • Kontakttilfellene dine med butikkene som du handler i eller besøker. (Butikken)

Hvis du har godtatt og bruker Klarna-tjenesten «Shopping Service», som er beskrevet i mer detalj i vilkårene og betingelsene til tjenesten, som du finner her, er det juridiske grunnlaget for behandlingen den aktuelle kontraktens utførelse (Artikkel 6(1)(b) GDPR).

 

Alternativt, hvis du ikke har inngått «Shopping Service»-avtalen, vil behandlingen være basert på en interessebalansering i stedet (Artikkel 6(1)(f) GDPR). Etter interessebalansering har Klarna avgjort at vi har en legitim interesse i å undersøke rekkefølgen som ulike betalingsløsninger blir presentert til deg i når du er i kassen. Vi sikrer at den behandlingen dette krever er nødvendig for å oppnå formålet det er snakk om, og at vår interesse veier tyngre enn rettigheten din til ikke å ha personopplysningene dine behandlet til dette formålet. 

 

Du kan kontakte oss for å få mer informasjon om hvordan denne beslutningen ble avgjort. Se avsnitt 12 for kontaktinformasjonen vår.

Når betalingsløsningene blir vist ved utsjekking.

For å forhindre at Klarna sine operasjoner blir brukt til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme, ved å overvåke og se gjennom transaksjoner. Klarna gjennomfører også pågående risikovurderinger og utvikler risikomodeller for å motarbeide alle former for hvitvasking og finansiering av terrorisme. 

 

Denne behandlingen utgjør profilering og automatisert beslutningstaking. Se avsnitt 6 for mer informasjon om profilering og automatisert beslutningstaking.

Fra deg:

 • Kontaktinformasjon og identifiserende data. 

 • Betalingsinformasjon. 

 

Fra andre kilder:

 • Informasjon om varer og tjenester. 

 • Informasjon om økonomisk status. (Klarna og kredittbyråer)

 • Informasjon om din bruk av Klarna sine tjenester. (Klarna)

 • Teknisk informasjon generert gjennom din bruk av Klarna sine tjenester. (Klarna)

 • Kontakttilfellene dine med butikkene som du handler i eller besøker. (Butikken)

 • Enhetsinformasjon. (Enheten din) 

 • Informasjon fra eksterne sanksjonslister og PEP-lister. (Sanksjonslister og PEP-lister)

 • Sensitive personopplysninger (informasjon om politiske meninger, religiøs tro og/eller helsedata fra PEP-lister).

 • Tjenestespesifikke personopplysninger (se avsnitt 3 for informasjon om Klarna sine spare- og betalingskontoer).

For å overholde loven (Artikkel 6(1)(c) GDPR). (Svensk lov (2017:630) om tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme)

 

Med hensyn til sensitive personopplysninger blir behandlingsgrunnlaget ansett som nødvendig for allmennhetens interesse (Artikkel 9(2)(g) GDPR).

Når avtalen mellom deg og Klarna blir terminert. Se avsnitt 9 for mer informasjon om forpliktelsene våre og rettigheten til å beholde informasjon i henhold til loven. 

For å gjennomføre svindelforebyggingsvurderinger før et kjøp blir godkjent.

 

Denne behandlingen utgjør profilering og automatisert beslutningstaking. Vi benytter oss av automatisert beslutningstaking til dette formålet for å være i stand til å avgjøre hvorvidt du utgjør en svindelsrisiko. Se avsnitt 6 for mer informasjon om profilering og automatisert beslutningstaking. 

 

Se også avsnitt 7.2.3 om vår bruk av svindelforebyggingsbyråer som vi kan dele personopplysningene dine med, og det juridiske grunnlaget bak denne delingen.

Fra deg:

 • Kontaktinformasjon og identifiserende data. 

 • Betalingsinformasjon.

 

Fra andre kilder:

 • Informasjon om varer og tjenester. (Butikken)

 • Informasjon om din bruk av Klarna sine tjenester. (Klarna)

 • Teknisk informasjon generert gjennom din bruk av Klarna sine tjenester. (Klarna)

 • Kontakttilfellene dine med butikkene som du handler i eller besøker. (Butikken)

 • Enhetsinformasjon. (Enheten din)

 

I tillegg til det ovennevnte, mottar Klarna informasjon fra svindelsforebyggingsbyråer om hvorvidt opplysningene dine indikerer forsøk på svindel.

For å inngå og gjennomføre avtalen (Artikkel 6(1)(b) GDPR).

Når svindelvurderingen blir gjort.

For å føre regnskap i henhold til regnskapsføringslover og overholde dem i samsvar med gjeldende lovgivning.

Fra deg:

 • Kontaktinformasjon og identifiserende data. 

 • Betalingsinformasjon. 

 

Fra andre kilder:

 • Informasjon om varer og tjenester. (Butikken) 

 • Informasjon om din bruk av Klarna sine tjenester. (Klarna)

 • Informasjon om kontakttilfellene dine med Klarna sine kundestøtte. (Klarna)

 • Kontakttilfellene dine med butikkene som du handler i eller besøker. (Butikken)

For å overholde loven (Artikkel 6(1)(c) GDPR). (Den svenske regnskapsføringsloven (1999:1078))

I løpet av perioden der regnskapsføringen blir oppført og 7 år etter enden av det året da informasjonen ble registrert. Se avsnitt 9 for mer informasjon om forpliktelsene våre og rettigheten til å beholde informasjon i henhold til loven.

For å gjøre kalkuleringer i henhold til regler om tilstrekkelighetsforpliktelser vedrørende kapital. 

Fra deg:

 • Kontaktinformasjon og identifiserende data. 

 • Betalingsinformasjon. 

 

Fra andre kilder:

 • Informasjon om varer og tjenester. (Butikken) 

 • Informasjon om økonomisk status. (Klarna og kredittbyråer)

 • Informasjon om din bruk av Klarna sine tjenester. (Klarna)

 • Tjenestespesifikke personopplysninger (se avsnitt 3 for informasjon om Klarna sine spare- og betalingskontoer).

For å overholde loven (Artikkel 6(1)(c) GDPR). (Forskrift om tilstrekkelighet av kapital 575/2013 og direktiv for tilstrekkelighet av kapital 2013/36)

7 år etter enden av året da informasjonen ble registrert. Se avsnitt 9 for mer informasjon om forpliktelsene våre og rettigheten til å beholde informasjon i henhold til loven.

 

4.3 Formål som personopplysningene dine blir brukt til når du bruker en av Klarna sine betalingsløsninger som involverer tilbud om kreditt eller når du bruker Klarnakortet eller engangskortet.

Følgende tjenester fremlegger et tilbud om kreditt til deg: «Betal senere» (faktura), «Betal nå» (for betaling med direkte debet), «Finansiering» (betaling i avdrag), samt Klarnakortet og engangskortet (som begge blir tilbudt i Klarna sin mobilapplikasjon).

Behandlingsformål – hva vi gjør og hvorfor

Personopplysningskategorier brukt til dette formål, og hvor dataene kommer fra (kilden). Se avsnitt 3 for mer informasjon om hva hver kategori inneholder.

Juridisk grunnlag iht. personvernforordningen (GDPR)

Når formålet opphører (Se avsnitt 9 for mer informasjon om når data blir slettet)

For å gjøre en kredittvurdering før kreditt blir tildelt.

 

Dette utgjør profilering. Beslutningen om å godta eller avvise tilbudet om kreditt utgjør en «automatisert beslutning». Se avsnitt 6 for mer informasjon om profilering og automatiserte beslutninger.

 

Se også avsnitt 7.3.1 om vår bruk av kredittbyråer som vi kan dele personopplysningene dine med, og det juridiske grunnlaget bak denne delingen.

 

 

Fra deg:

 • Kontaktinformasjon og identifiserende data. 

 

Fra andre kilder:

 • Informasjon om økonomisk status. (Klarna og kredittbyråer)

 • Informasjon om din bruk av Klarna sine tjenester. (Klarna)

 • Teknisk informasjon generert gjennom din bruk av Klarna sine tjenester. (Klarna)


 

For å inngå og gjennomføre kredittavtalen (Artikkel 6(1)(b) GDPR).

Når kredittvurderingen blir gjort.

For å dele personopplysningene dine med kategoriene av mottakere beskrevet i avsnitt 7.3 (kredittbyråer, gjeldsinnkrevingsbedrifter og andre kjøpere av utestående fordringer, samt VISA, gjeldsovertakere og tilbydere av digitale lommebøker). 

Fra deg:

 • Kontaktinformasjon og identifiserende data.

 • Betalingsinformasjon.

 

Fra andre kilder:

 • Informasjon om varer og tjenester. (Butikken)

 • Informasjon om økonomisk status. (Klarna og kredittbyråer)

 • Informasjon om din bruk av Klarna sine tjenester. (Klarna)

 • Kontakttilfellene dine med butikkene som du handler i eller besøker. (Butikken)

 • Enhetsinformasjon. (Enheten din)

Avhenger av mottakeren (Se avsnitt 7.3).

Primært sett når kjøpet finner sted, men også i løpet av hele perioden som Klarna har dataene i systemene, dvs. frem til dataene blir slettet. Se avsnitt 9 for mer informasjon om forpliktelsene våre og rettigheten til å beholde informasjon i henhold til loven. 

For å overføre Klarna sin rettighet til å motta betaling for kjøpet ditt til en ny eier.


 

Fra deg:

 • Kontaktinformasjon og identifiserende data.

 

Fra andre kilder:

 • Informasjon om varer og tjenester. (Butikken)

 • Informasjon om økonomisk status. (Klarna og kredittbyråer) 

 • Informasjon om din bruk av Klarna sine tjenester. (Klarna)

 • Kontakttilfellene dine med butikkene som du handler i eller besøker. (Butikken)

Behandlingen er basert på interessebalanse (Artikkel 6(1)(f) GDPR). Etter interessebalansering har Klarna avgjort at vi (og butikken) har legitim interesse i å selge utestående kreditt som del av virksomhetsaktivitetene våre. Vi sikrer at behandlingen er nødvendig for å oppnå den interessen, og at vår interesse veier tyngre enn rettigheten din til ikke å ha personopplysningene dine behandlet til dette formålet. 

 

Du kan kontakte oss for å få mer informasjon om hvordan denne beslutningen ble avgjort. Se avsnitt 12 for kontaktinformasjonen vår.

Behandlingen kan bli gjennomført mens gjelden er ubetalt. Du vil bli varslet dersom gjelden blir overført.

For å bedrive gjeldsinnkrevingstjenester, dvs. å samle inn og selge forfalt gjeld.


 

Fra deg:

 • Kontaktinformasjon og identifiserende data. 

 

Fra andre kilder:

 • Informasjon om varer og tjenester. (Butikken) 

 • Informasjon om økonomisk status. (Klarna og kredittbyråer) 

 • Informasjon om din bruk av Klarna sine tjenester. (Klarna)

 • Kontakttilfellene dine med butikkene som du handler i eller besøker. (Butikken)

Behandlingen er basert på interessebalanse (Artikkel 6(1)(f) GDPR). Etter interessebalansering har Klarna avgjort at vi har en legitim interesse i å samle inn og selge gjeld. Vi sikrer at den behandlingen dette krever er nødvendig for å oppnå formålet det er snakk om, og at vår interesse veier tyngre enn rettigheten din til ikke å ha personopplysningene dine behandlet til dette formålet. 

 

Du kan kontakte oss for å få mer informasjon om hvordan denne beslutningen ble avgjort. Se avsnitt 12 for kontaktinformasjonen vår.

Når gjelden har blitt betalt.

For å forhindre at Klarna sine operasjoner blir brukt til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme, ved å overvåke og se gjennom transaksjoner, samt gjøre risikovurderinger og utvikle risikomodeller. 

 

Denne behandlingen utgjør profilering, og en beslutning om at du blir ansett å være en hvitvaskingsrisiko utgjør en «automatisert beslutning». Se avsnitt 6 for mer informasjon om profilering og automatisert beslutningstaking.

Fra deg:

 • Kontaktinformasjon og identifiserende data. 

 • Betalingsinformasjon. 

 

Fra andre kilder:

 • Informasjon om varer og tjenester. (Butikken) 

 • Informasjon om økonomisk status. (Klarna og kredittbyråer)

 • Informasjon om din bruk av Klarna sine tjenester. (Klarna)

 • Teknisk informasjon generert gjennom din bruk av Klarna sine tjenester. (Klarna)

 • Kontakttilfellene dine med butikkene som du handler i eller besøker. (Butikken)

 • Enhetsinformasjon. (Enheten din)

 • Informasjon fra eksterne sanksjonslister og PEP-lister. (Sanksjonslister og PEP-lister)

 • Sensitive personopplysninger (informasjon om politiske meninger, religiøs tro og/eller helsedata fra PEP-lister).

For å overholde loven (Artikkel 6(1)(c) GDPR). (Svensk lov (2017:630) om tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme)

Med hensyn til sensitive personopplysninger blir behandlingsgrunnlaget ansett som nødvendig for allmennhetens interesse (Artikkel 9(2)(g) GDPR).

Opptil 5 år fra og med termineringen av avtalen eller etter termineringen av kundeforholdet (opptil 10 år i tilfeller der politimyndigheter ber om det). Se avsnitt 9 for mer informasjon om forpliktelsene våre og rettigheten til å beholde informasjon i henhold til loven.

Arkivering og regnskapsføring i henhold til regnskapsføringslover.

Fra deg:

 • Kontaktinformasjon og identifiserende data. 

 • Betalingsinformasjon. 

 

Fra andre kilder:

 • Informasjon om varer og tjenester. (Butikken) 

 • Informasjon om din bruk av Klarna sine tjenester. (Klarna)

 • Kontakttilfellene dine med butikkene som du handler i eller besøker. (Butikken)

 • Tjenestespesifikke personopplysninger (se avsnitt 3 for informasjon om Klarna sine spare- og betalingskontoer).

For å overholde loven (Artikkel 6(1)(c) GDPR). (Den svenske regnskapsføringsloven (1999:1078))

7 år etter enden av året da informasjonen ble registrert. Se avsnitt 9 for mer informasjon om forpliktelsene våre og rettigheten til å beholde informasjon i henhold til loven.

 

4.4 Bruk av personopplysningene dine og informasjon om deg for å gi deg tilgang til Klarna sine kontotjenester (spare- og betalingskontoer).

Behandlingsformål – hva vi gjør og hvorfor

Personopplysningskategorier brukt til dette formål, og hvor dataene kommer fra (kilden). Se avsnitt 3 for mer informasjon om hva hver kategori inneholder.

Juridisk grunnlag iht. personvernforordningen (GDPR)

Når formålet opphører (Se avsnitt 9 for mer informasjon om når data blir slettet)

 

   

For å tilby Klarna sine spare- og betalingskontoer. 
 

Fra deg:

 • Kontaktinformasjon og identifiserende data.

 • Sensitive personopplysninger. 

 

Fra andre kilder:

 • Informasjon om økonomisk status. (Klarna og kredittbyråer)

 • Tjenestespesifikke personopplysninger (se avsnitt 3 for informasjon om Klarna sine spare- og betalingskontoer). 


 

Behandlingen er nødvendig for at Klarna skal kunne oppfylle forpliktelsene i kontrakten sin med deg (Artikkel 6(1)(b) GDPR).

 

Hvis tjenesten behandler informasjon som utgjør sensitive personopplysninger (fra transaksjonene dine), finner behandlingen vår sted basert på ditt uttrykkelige samtykke (Artikkel 9(2)(a) GDPR).

 

Opplysninger om tredjeparter (f.eks. betalingsmottaker eller betalende part) er basert på interessebalansering (Artikkel 6(1)(f) GDPR). Etter interessebalansering har Klarna avgjort at vi og du (samt betalingsmottaker / betalende part) har legitim interesse i å gjennomføre databehandlingen for å utføre de respektive transaksjonene. Vi sikrer at den behandlingen dette krever er nødvendig for å oppnå den interessen, og at vår interesse veier tyngre enn rettigheten din til ikke å ha personopplysningene dine behandlet til dette formålet. 

 

Du kan kontakte oss for å få mer informasjon om hvordan denne beslutningen ble avgjort. Se avsnitt 12 for kontaktinformasjonen vår.

Når kontrakten mellom deg og Klarna blir terminert.

For å dele personopplysningene dine med kategorier av mottakere som beskrevet i avsnitt 7.4 (kredittinstitusjoner og andre finansinstitusjoner).

Fra deg:

 • Kontaktinformasjon og identifiserende data.

 • Sensitive personopplysninger. 

 

Fra andre kilder:

 • Informasjon om økonomisk status. (Klarna og kredittbyråer)

 • Tjenestespesifikke personopplysninger (se avsnitt 3 for informasjon om Klarna sine spare- og betalingskontoer).

Behandlingen er nødvendig for at Klarna skal kunne oppfylle forpliktelsene i kontrakten sin med deg (Artikkel 6(1)(b) GDPR). Tjenestevilkårene er tilgjengelige her.

 

Hvis tjenesten behandler informasjon som utgjør sensitive personopplysninger (fra transaksjonene dine), finner behandlingen vår sted basert på ditt uttrykkelige samtykke (Artikkel 9(2)(a) GDPR).

Når kontrakten mellom deg og Klarna blir terminert.

For å forhindre at Klarna sine operasjoner blir brukt til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme, ved å overvåke og se gjennom transaksjoner, samt gjøre risikovurderinger og utvikle risikomodeller. 

 

Denne behandlingen utgjør profilering, og en beslutning om at du blir ansett å være en hvitvaskingsrisiko utgjør en automatisert beslutning. Se avsnitt 6 for mer informasjon om profilering og automatisert beslutningstaking.

Fra deg:

 • Kontaktinformasjon og identifiserende data. 

 • Betalingsinformasjon. 

 

Fra andre kilder:

 • Informasjon om varer og tjenester. (Butikken) 

 • Informasjon om økonomisk status. (Klarna og kredittbyråer)

 • Informasjon om din bruk av Klarna sine tjenester. (Klarna)

 • Teknisk informasjon generert gjennom din bruk av Klarna sine tjenester. (Klarna)

 • Kontakttilfellene dine med butikkene som du handler i eller besøker. (Butikken)

 • Enhetsinformasjon. (Enheten din)

 • Informasjon fra eksterne sanksjonslister og PEP-lister. (Sanksjonslister og PEP-lister)

 • Sensitive personopplysninger (informasjon om politiske meninger, religiøs tro og/eller helsedata fra PEP-lister).

 • Tjenestespesifikke personopplysninger (se avsnitt 3 for informasjon om Klarna sine spare- og betalingskontoer).

For å overholde loven (Artikkel 6(1)(c) GDPR). (Svensk lov (2017:630) om tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme

Med hensyn til sensitive personopplysninger blir behandlingsgrunnlaget ansett som nødvendig for allmennhetens interesse (Artikkel 9(2)(g) GDPR).

Opptil 5 år fra og med termineringen av kontrakten eller etter termineringen av kundeforholdet (opptil 10 år i tilfeller der politimyndigheter ber om det). Se avsnitt 9 for mer informasjon om forpliktelsene våre og rettigheten til å beholde informasjon i henhold til loven.

Arkivering og regnskapsføring i henhold til regnskapsføringslover. 

Fra deg:

 • Kontaktinformasjon og identifiserende data. 

 • Betalingsinformasjon. 

 

Fra andre kilder:

 • Informasjon om varer og tjenester. (Butikken) 

 • Informasjon om din bruk av Klarna sine tjenester. (Klarna)

 • Kontakttilfellene dine med butikkene som du handler i eller besøker. (Butikken)

For å overholde loven (Artikkel 6(1)(c) GDPR). (Den svenske regnskapsføringsloven (1999:1078))

7 år etter enden av året da informasjonen først ble registrert. Se avsnitt 9 for mer informasjon om forpliktelsene våre og rettigheten til å beholde informasjon i henhold til loven.

For å gjøre kalkuleringer i henhold til regler om tilstrekkelighetsforpliktelser vedrørende kapital. 

Fra deg:

 • Kontaktinformasjon og identifiserende data. 

 • Betalingsinformasjon. 

 

Fra andre kilder:

 • Informasjon om varer og tjenester. (Butikken)

 • Informasjon om økonomisk status. (Klarna og kredittbyråer)

 • Informasjon om din bruk av Klarna sine tjenester. (Klarna)

 • Kontakttilfellene dine med butikkene som du handler i eller besøker. (Butikken)

 • Enhetsinformasjon. (Enheten din)

 • Tjenestespesifikke personopplysninger (se avsnitt 3 for informasjon om Klarna sine spare- og betalingskontoer).

For å overholde loven (Artikkel 6(1)(c) GDPR) (Forskrift om tilstrekkelighet av kapital 575/2013 og direktiv for tilstrekkelighet av kapital 2013/36)

7 år etter enden av året da informasjonen ble registrert. Se avsnitt 9 for mer informasjon om forpliktelsene våre og rettigheten til å beholde informasjon i henhold til loven.

 

4.5 Behandling av personopplysningene dine når du bruker Klarna sin «Shopping Service» 

Når du bruker Klarna-tjenesten kalt Shopping Service, vil Klarna behandle personopplysningene dine i anledning formålene beskrevet i tabellen nedenfor. Vilkårene til Shopping Service og beskrivelsen av funksjonene som er inkludert i tjenesten finner du her.

Behandlingsformål – hva vi gjør og hvorfor

Personopplysningskategorier brukt til dette formål, og hvor dataene kommer fra (kilden). Se avsnitt 3 for mer informasjon om hva hver kategori inneholder.

Juridisk grunnlag iht. personvernforordningen (GDPR)

Når formålet opphører (Se avsnitt 9 for mer informasjon om når data blir slettet)

For å tilby Klarna sin Shopping Service og funksjonene inkludert i tjenesten.

Tjenesten involverer profilering av deg for å personliggjøre innholdet i Klarna sin mobilapplikasjon og ved Klarna-utsjekking i butikk.

 • Alle kategorier nevnt i avsnitt 3

 • Tjenestespesifikke personopplysninger (se avsnitt 3).

 • Sensitive personopplysninger.

Behandlingen er nødvendig for at Klarna skal kunne etterleve forpliktelsene i kontrakten (vilkårene og betingelsene til Shopping Service) med deg (Artikkel 6(1)(b) GDPR).

 

Hvis Shopping Service også behandler data som utgjør sensitive personopplysninger (hvis du har lastet opp denne informasjonen, f.eks. via kvitteringer for bestemte kjøp/medlemskap, eller hvis du ellers har gitt oss tilgang til denne informasjonen), finner behandlingen vår sted basert på ditt uttrykkelige samtykke (Artikkel 9(2)(a) GDPR). Se avsnitt 3 for mer informasjon om denne typen personopplysninger.

Når kontrakten mellom deg og Klarna blir terminert.

Du kan velge hvorvidt du ønsker å dele stedsplasseringen din med oss. Vi bruker denne informasjonen til å finne butikker i nærheten av deg. 

Du kan deaktivere posisjonsdeling når som helst via enhetens interne innstillinger.

Fra deg:

 • Tjenestespesifikke personopplysninger (se avsnitt 3, stedsinformasjon).

Behandlingen er nødvendig for at Klarna skal kunne etterleve forpliktelsene i kontrakten (vilkårene og betingelsene til Shopping Service) med deg (Artikkel 6(1)(b) GDPR).

Når funksjonen blir lukket. Klarna vil ikke lagre stedsplasseringen din etter at vi har vist deg butikkene som er i nærheten.

For å tilby en nettleser, gjennom Klarna-appen, som du kan bruke til å besøke butikkers nettsider. Klarna vil samle inn informasjon om hvordan du bruker nettleseren for å personliggjøre innholdet for deg på Klarna sin mobilapplikasjon. 

Fra deg:

 • Sensitive personopplysninger.

 • Tjenestespesifikke personopplysninger (se avsnitt 3 for informasjon om Klarna sin mobilapplikasjon).

Behandlingen er nødvendig for at Klarna skal kunne etterleve forpliktelsene i kontrakten (vilkårene og betingelsene til Shopping Service) med deg (Artikkel 6(1)(b) GDPR).

 

Hvis tjenesten behandler informasjon som utgjør sensitive personopplysninger (f.eks. fra sider som du besøker), finner behandlingen vår sted basert på ditt uttrykkelige samtykke (Artikkel 9(2)(a) GDPR). Disse sensitive opplysningene vil imidlertid ikke bli brukt til noe annet formål enn å vise deg den aktuelle nettsiden i nettleseren.

Når kontrakten mellom deg og Klarna blir terminert.

For å dele personopplysningene dine med kategoriene av mottakere beskrevet i avsnitt 7.5 (partnernettverk, Google, partnere innen rammeverket til Personal Finances-tjenesten, samt tilbuds- og fordelsprogrammet, og logistikk- og transportselskaper).

Fra deg:

 • Kontaktinformasjon og identifiserende data.

 • Sensitive personopplysninger (hvis du selv har lastet dem opp eller ellers gitt oss tilgang til slike data).

 

Fra andre kilder:

 • Informasjon om varer og tjenester. (Butikken)

 • Enhetsinformasjon. (Enheten din)

 • Tjenestespesifikke personopplysninger (se avsnitt 3 for informasjon om Klarna sin mobilapplikasjon).

Avhenger av mottakeren (Se avsnitt 7.5).

Når kontrakten mellom deg og Klarna blir terminert.

 

4.6 Ytterligere tjenester som du kan få tilgang til via Klarna sin mobilapplikasjon

Behandlingsformål – hva vi gjør og hvorfor

Personopplysningskategorier brukt til dette formål, og hvor dataene kommer fra (kilden). Se avsnitt 3 for mer informasjon om hva hver kategori inneholder.

Juridisk grunnlag iht. personvernforordningen (GDPR)

Når formålet opphører (Se avsnitt 9 for mer informasjon om når data blir slettet)

Hvis du har koblet e-postkontoen din til Klarna sin Email Connect-tjeneste, vil Klarna regelmessig koble seg til e-postkontoen(e) din(e) for å innhente informasjon om kjøpene dine.

Du kan terminere denne tjenesten når som helst og dermed slette Klarna sin tilgang til e-postkontoen din. 

Fra andre kilder:

 • Sensitive personopplysninger. (E-postklientleverandøren)

 • Tjenestespesifikke personopplysninger (se avsnitt 3 for informasjon om Email Connect). (E-postklientleverandøren)

Behandlingen er nødvendig for at Klarna skal kunne etterleve forpliktelsene i kontrakten (vilkårene og betingelsene til Shopping Service) med deg (Artikkel 6(1)(b) GDPR).

 

Hvis tjenesten behandler sensitive personopplysninger (fra transaksjonene dine), vil behandlingen vår finne sted basert på ditt uttrykkelige samtykke (Artikkel 9(2)(a) GDPR). Se avsnitt 3 for mer utfyllende informasjon.

Når kontrakten mellom deg og Klarna blir terminert.

Hvis du har valgt å koble bankkontoene dine til Personal Finance-tjenesten, vil Klarna vise og tilby verktøy for styring av økonomien din basert på en skreddersydd formel som vil matche dine bestemte behov. 

Denne behandlingen utgjør profilering som har som mål å personliggjøre tjenestens innhold basert på hva vi mener du kan være interessert i. Du kan lese mer om profilering i avsnitt 6

Hvis du velger å dra nytte av tilbud og fordeler som Klarna gjør tilgjengelig innen rammeverket til denne tjenesten, vil vi dele personopplysningene dine med partneren som tilbyr disse (se avsnitt 7.5.3).

Fra andre kilder: 

 • Sensitive personopplysninger. (Den tilkoblede kontoen din)

 • Tjenestespesifikke personopplysninger (se avsnitt 3 for informasjon om Personal Finance). (Den tilkoblede kontoen din)

Behandlingen er nødvendig for at Klarna skal kunne etterleve forpliktelsene i kontrakten (vilkårene og betingelsene til Shopping Service) med deg (Artikkel 6(1)(b) GDPR).

 

Hvis tjenesten behandler sensitive personopplysninger (fra transaksjonene dine), vil behandlingen vår finne sted basert på ditt uttrykkelige samtykke (Artikkel 9(2)(a) GDPR). Se avsnitt 3 for mer informasjon.

Når kontrakten mellom deg og Klarna blir terminert.

 

4.7 Tilbud og invitasjoner til arrangementer på sosiale medier, og når du kontakter oss via sosiale medier

Behandlingsformål – hva vi gjør og hvorfor

Personopplysningskategorier brukt til dette formål, og hvor dataene kommer fra (kilden). Se avsnitt 3 for mer informasjon om hva hver kategori inneholder.

Juridisk grunnlag for behandling i henhold til personvernforordningen (GDPR)

Når formålet opphører (Se avsnitt 9 for mer informasjon om når data blir slettet)

Hvis du melder deg på et arrangement vi har publisert på sosiale medier, vil vi behandle personopplysningene dine for å tilby den aktuelle tjenesten.

 

Du kan alltids melde deg ut av dette ved å ta kontakt med oss. Se avsnitt 12 for kontaktinformasjonen vår.

Fra deg:

 • Kontaktinformasjon og identifiserende data.

 • Tjenestespesifikke personopplysninger (se avsnitt 3 vedrørende påmelding på arrangementer på sosiale medier).

Behandlingen er nødvendig for at Klarna skal kunne oppfylle forpliktelsene i kontrakten sin med deg med hensyn til deltakelse på arrangementet (Artikkel 6(1)(b) GDPR).

 

Du kan kontakte oss for å få mer informasjon om hvordan denne beslutningen ble avgjort. Se avsnitt 12 for kontaktinformasjonen vår.

Når arrangementet er ferdigstilt.

 

4.8 Klarna sin behandling når du tar kontakt med vår kundestøtte

Behandlingsformål – hva vi gjør og hvorfor

Personopplysningskategorier brukt til dette formål, og hvor dataene kommer fra (kilden). Se avsnitt 3 for mer informasjon om hva hver kategori inneholder.

Juridisk grunnlag for behandling i henhold til personvernforordningen (GDPR)

Når formålet opphører (Se avsnitt 9 for mer informasjon om når data blir slettet)

For å håndtere alle anliggenheter som Klarna sin kundestøtte møter på.

Dette inkluderer å beholde ulike former for skriftlige samtaler for å dokumentere kundeproblemer, samt for sikkerhetsformål og for å motarbeide svindel. 

Fra deg:

 • Informasjon om kontakttilfellene dine med Klarna sine kundestøtte.

 

Fra andre kilder:

 • Informasjon om kontakttilfellene dine med Klarna sine kundestøtte. (Klarna)

Utførelse av kontrakter (Artikkel 6(1)(b) GDPR).

Opptil 10 år, basert på foreldelsesprinsippet. Se avsnitt 9 for mer informasjon om forpliktelsene våre og rettigheten til å beholde informasjon i henhold til loven.

 

Forbedre kvalitet og tjenester for å sikre kundetilfredshet. Vi kan gjøre opptak av telefonsamtaler mellom deg og våre ansatte for å kunne levere bedre produkter og tjenester til deg i fremtiden.

Fra deg:

 • Informasjon om kontakttilfellene dine med Klarna sine kundestøtte. 

 

Fra andre kilder:

 • Informasjon om kontakttilfellene dine med Klarna sine kundestøtte. (Klarna)

Behandlingen er basert på interessebalanse (Artikkel 6(1)(f) GDPR). Etter interessebalansering har Klarna avgjort at vi har en legitim interesse i å forbedre våre tjenester, interne opplæringsprosesser og kvalitetskontroller, og å dokumentere kommunikasjonstilfeller med Klarna sin kundestøtte. Vi sikrer at den bestemte behandlingen dette krever er nødvendig for å oppnå dette formålet, og at vår interesse veier tyngre enn rettigheten din til ikke å ha personopplysningene dine behandlet til dette formålet. Som kunde har du også interesse i kvaliteten på samhandlingene dine med Klarna.

 

Du kan kontakte oss for å få mer informasjon om hvordan denne beslutningen ble avgjort. Vennligst se kontaktinformasjonen vår i avsnitt 12.


 

90 dager fra og med dagen da opptaket ble gjort.

Hvis du kontakter oss via sosiale medier som f.eks. Facebook eller Twitter, vil personopplysningene dine også bli samlet inn og behandlet av disse selskapene, iht. deres egne personvernerklæringer. Det samme er gjeldende for svaret du mottar fra oss. Klarna behandler denne informasjonen for å svare på spørsmål.

Fra deg:

 • Kontaktinformasjon og identifiserende data. 

 • Informasjon om kontakttilfellene dine med Klarna sine kundestøtte.

 

Fra andre kilder:

 • Informasjon om kontakttilfellene dine med Klarna sine kundestøtte. (Klarna)

Utførelse av kontrakter (Artikkel 6(1)(b) GDPR).

Når vi har svart på spørsmålet ditt.

5. Hvordan tilbakekaller du samtykket ditt?

 

Når Klarna bruker personopplysningene dine basert på samtykket ditt, kan du til enhver tid trekke tilbake samtykket ditt. Du kan gjøre dette ved å sende en e-post til personvern@klarna.no eller ved å bruke kontaktinformasjonen du finner i avsnitt 12

 

Du kan også slette opplastet informasjon fra Klarna-appen, eller terminere bruken av tjenesten der personopplysningene dine blir behandlet. Vi sletter deretter informasjonen om deg. Hvis du tilbakekaller samtykket ditt eller sletter den opplastede informasjonen, kan det være at du ikke lenger vil være i stand til å bruke tjenesten i tilfeller der Klarna sin behandling av personopplysninger finner sted basert på samtykket ditt.

 

6. Klarna sin profilering og automatiserte beslutninger som påvirker deg betraktelig.

 

6.1 Klarna sin profilering av deg som en kunde.

Med «profilering» mener vi en automatisert behandling av personopplysninger for å evaluere bestemte personlige anliggenheter, f.eks. ved å analysere eller forutsi dine personlige preferanser, slik som kjøpsinteresser. Samtidig sammenligner vi informasjonen fra deg med informasjonen vi mottar fra andre kunder som har lignende atferd og bruk av tjenestene våre som deg. 

 

Formålet med Klarna sin profilering og personopplysningskategoriene som blir brukt i hvert tilfelle og for hver profilering er beskrevet i detalj i avsnitt 3. Profilering for disse formålene påvirker ikke deg som kunde betraktelig.

 

Vi bruker profilering for følgende formål:

 • for å levere våre personliggjorte tjenester, som får innholdet sitt tilpasset basert på hva vi mener er mest interessant for deg (dette gjelder Klarna sin mobilapplikasjon, de ulike funksjonene applikasjonen har, samt rekkefølgen som de ulike betalingsløsningene vises i ved Klarna-utsjekking i butikk), og

 • for å presentere personlig tilpasset markedsføringsmateriell til deg.

Hvis du har spørsmål om hvordan profileringsprosessen fungerer, ta gjerne kontakt med oss. Kontaktinformasjonen vår finner du i avsnitt 12. Du kan motsette deg markedsføringsrelatert profilering til enhver tid ved å ta kontakt med oss, hvoretter vi vil slutte med profilering av deg i anledning markedsføringsformål. Vi slutter også å profilere deg når du terminerer bruken din av tjenesten.

 

6.2 Klarna sine automatiserte beslutninger som påvirker deg betraktelig.

Med automatiserte beslutninger med juridiske konsekvenser, eller automatiserte beslutninger som på lignende vis påvirker deg betraktelig, mener vi bestemte beslutninger i tjenestene våre som er fullstendig automatiserte uten at noen av våre ansatte er involvert i å foreta dem. Disse beslutningene påvirker deg som kunde betraktelig, sammenlignbart med juridiske konsekvenser. Ved å foreta slike beslutninger automatisk, øker Klarna objektiviteten og transparensen sin i beslutningen som tillater deg å bruke disse tjenestene. Samtidig har du til enhver tid rett til å motsette deg disse beslutningene. Lenger ned i dette avsnittet finner du en beskrivelse av hvordan du kan motsette deg disse beslutningene.

 

Før automatiserte beslutninger som påvirker deg betraktelig finner sted vil vi først ha profilert deg basert på personopplysningene dine. Denne profileringen blir gjort for å vurdere den økonomiske situasjonen din (før beslutningen blir tatt om hvorvidt du skal få tildelt kreditt eller ikke) eller for å identifisere hvorvidt bruken din av tjenestene involverer noen form for risiko for svindel eller hvitvasking av penger. Vi profilerer brukeratferden din og den økonomiske situasjonen din, og sammenligner disse opplysningene med atferder og forhold som indikerer ulike risikonivåer for oss. 

 

Vi foretar denne typen automatisert beslutning når vi:

 • Bestemmer oss for at vi skal godkjenne søknaden din om å få bruke en kredittjeneste.

 • Bestemmer oss for at vi  ikke skal godkjenne søknaden din om å få bruke en kredittjeneste.
  Disse automatiserte kredittavgjørelsene er basert på opplysningene som du selv oppgir, data fra eksterne kilder slik som kredittbyråer, samt Klarna sin egen interne informasjon. I tillegg til informasjon om deg, inkluderer Klarna sin kredittmodell et stort antall andre faktorer, slik som Klarna sine interne kredittrisikonivåer og våre kunders generelle tilbakebetalingssatser (f.eks. basert på gjeldende produktkategori).

 • Bestemmer oss for om du blir en svindelsrisiko å regne, hvis behandlingen vår viser at atferden din indikerer mulige svindelintensjoner, at atferden din ikke er konsekvent med den tidligere bruken din av tjenestene våre, eller at du har forsøkt å skjule den virkelige identiteten din. Automatiserte beslutninger hvor vi vurderer om du utgjør en svindelsrisiko blir basert på informasjonen som du selv har oppgitt, data fra svindelforebyggingsbyråer (se avsnitt 7.2.3 for detaljer om hvilke byråer vi samarbeider med), samt Klarna sin egen interne informasjon.

 • Bestemmer oss for om det finnes en risiko for hvitvasking av penger, hvis behandlingen vår viser at atferden din indikerer mulig hvitvasking. I relevante tilfeller undersøker også Klarna hvorvidt bestemte kunder befinner seg på sanksjonslister.

 

Personopplysningskategoriene som blir brukt for hver beslutning er beskrevet i avsnitt 3 Se avsnitt 7 for mer informasjon om hvem vi deler opplysninger med med hensyn til profilering forut automatiserte beslutninger. 

Hvis du ikke blir godkjent i løpet av den automatiserte beslutningsprosessen beskrevet ovenfor, vil du ikke få tilgang til Klarna sine tjenester, inkludert betalingsløsningene våre. Klarna har flere sikkerhetsmekanismer på plass for å sikre at beslutningene er hensiktsmessige. Disse mekanismene inkluderer pågående vurdering av beslutningsmodellene våre samt vilkårlig prøvetaking fra individuelle tilfeller. Hvis du er uenig med utfallet av beslutningsprosessen som gjaldt deg, ta kontakt med oss slik at vi kan vurdere hvorvidt prosessen ble hensiktsmessig utført. Du kan også motsette deg i henhold til følgende instruksjoner.

 

Retten din til å motsette deg disse automatiserte beslutningene

Du beholder alltid retten din til å motsette deg en automatisk beslutning med juridiske konsekvenser eller beslutninger som ellers kan påvirke deg betraktelig (sammen med den relevante profileringen) ved å sende en e-post til personvern@klarna.no. En Klarna-ansatt vil deretter gå gjennom beslutningen og vurdere den ut i fra eventuell ny informasjon og nye omstendigheter du frembringer.

 

7. Hvem deler vi personopplysningene dine med?

 

Når vi deler personopplysningene dine sikrer vi at mottakeren behandler dem i samsvar med denne personvernmerknaden, f.eks. ved å inngå dataoverføringsavtaler eller databehandlingsavtaler med mottakerne. Disse avtalene inneholder alle forsvarlige kontraktmessige, juridiske, tekniske og organisatoriske tiltak som skal sikre at personopplysningene dine blir behandlet ved et tilstrekkelig høyt nok beskyttelsesnivå og i samsvar med gjeldende lovgivning. 

 

7.1 Kategorier av mottakere som Klarna alltid vil dele personopplysningene dine med, uavhengig av tjenesten du bruker.

 

7.1.1 Leverandører og underleverandører. 

Beskrivelse av mottaker: Leverandører og underleverandører er selskaper som kun har rettighet til å behandle personopplysningene de mottar fra Klarna på vegne av Klarna, dvs. databehandlere. Eksempler på slike leverandører og underleverandører er programvare- og datalagringsleverandører, betalingsløsningstilbydere og bedriftskonsulenter.

Formål og juridisk grunnlag: Klarna behøver tilgang til tjenester og funksjonalitet fra andre selskaper der vi ikke kan gjøre dem selv. Klarna har en legitim interesse i å få tilgang til disse tjenestene og funksjonalitetene (Artikkel 6(1)(f) GDPR). Vi sikrer at den behandlingen dette krever er nødvendig for å oppnå den interessen, og at vår interesse veier tyngre enn rettigheten din til ikke å ha personopplysningene dine behandlet til dette formålet. Du har rett til å motsette deg denne behandlingen av årsaker relatert til omstendighetene rundt det spesifikke tilfellet ditt. Se avsnitt 2 for mer informasjon om rettighetene dine.

 

7.1.2 Klarna Group.

Beskrivelse av mottaker: Selskaper innen Klarna Group.

Formål og juridisk grunnlag: Dette er nødvendig for at Klarna skal klare å levere tjenester og funksjonaliteter til deg. Klarna har en legitim interesse i å få tilgang til disse tjenestene og funksjonalitetene (Artikkel 6(1)(f) GDPR). Vi sikrer at den behandlingen dette krever er nødvendig for å oppnå den interessen, og at vår interesse veier tyngre enn rettigheten din til ikke å ha personopplysningene dine behandlet til dette formålet. Du har rett til å motsette deg denne behandlingen av årsaker relatert til omstendighetene rundt det spesifikke tilfellet ditt. Se avsnitt 2 for mer informasjon om rettighetene dine.

 

7.1.3 En person som har autoritet over dine økonomiske transaksjoner.

Beskrivelse av mottaker: Klarna kan dele personopplysningene dine med en person som har rettighet til å få tilgang til dem via en fullmakt.

Formål og juridisk grunnlag: Denne behandlingen blir gjort for å tilrettelegge for kontakttilfellene dine med oss (gjennom agenter), og finner sted basert på samtykket ditt (Artikkel 6(1)(a) GDPR).

 

7.1.4 Myndigheter.

Beskrivelse av mottaker: Klarna kan fremvise nødvendig informasjon til myndigheter, som f.eks. politiet, finansmyndigheter, skattemyndigheter eller andre myndigheter og domstoler.

Formål og juridisk grunnlag: Personopplysninger blir delt med myndigheter når vi er pålagt av loven å gjøre dette, eller i noen tilfeller der du har bedt oss om å gjøre det, eller hvis det er nødvendig for å håndtere skattefradrag eller forebygge kriminelle aktiviteter eller intensjoner. Et eksempel på en juridisk forpliktelse til å fremvise informasjon er når det er nødvendig for å sikre tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. Avhengig av myndigheten og formålet, er de juridiske grunnlagene våre forpliktelsene våre til å overholde loven (Artikkel 6(1)(c) GDPR), forpliktelsene våre til å oppfylle avtalen med deg (Artikkel 6(1)(b), eller Klarna sin legitime interesse i å beskytte seg selv mot kriminalitet (Artikkel 6(1)(f) GDPR).

 

7.1.5 Avhendelse av virksomhet eller aktiva.

Beskrivelse av mottaker: I det tilfellet der Klarna selger deler av virksomheten sin eller sine aktiva, kan Klarna overføre personopplysningene dine til den potensielle kjøperen av slik virksomhet eller aktivum. Hvis Klarna, eller en betydelig del av Klarna sine aktiva, blir ervervet av en tredjepart, kan også personopplysninger om Klarna sine kunder blir delt.

Formål og juridisk grunnlag: Klarna har en legitim interesse i å være i stand til å gjennomføre disse transaksjonene (Artikkel 6(1)(f) GDPR). Vi sikrer at den behandlingen dette krever er nødvendig for å oppnå den interessen, og at vår interesse veier tyngre enn rettigheten din til ikke å ha personopplysningene dine behandlet til dette formålet. Du har rett til å motsette deg denne behandlingen av årsaker relatert til omstendighetene rundt det spesifikke tilfellet ditt. Se avsnitt 2 for mer informasjon om rettighetene dine.

 

7.2 Kategorier av mottakere som Klarna deler personopplysningene dine med når du bruker Klarna sine betalingsmetoder, logger inn med Klarna i en butikk, eller velger å betale med debet- eller kredittkort via Klarna sitt betalingalternativ i en butikk.

 

7.2.1 Butikker.

Beskrivelse av mottaker: Med butikker mener vi butikkene du besøker eller handler hos (som kan inkludere butikkens gruppemedlemmer hvis du har blitt varslet om dette av butikken).

Formål og juridisk grunnlag: For at butikken skal kunne gjennomføre og håndtere kjøpet ditt og forholdet ditt til butikken eller dets gruppeselskaper, f.eks. ved å bekrefte identiteten din, sende varer, svare på spørsmål og tvister, og ytterligere for å forhindre svindel og, der det er hensiktsmessig, sende ut relevant salgsfremmende materiell. Butikkens egen personvernerklæring gjelder for behandlingen av personopplysningene som har blitt delt med butikken og som butikken selv behandler. Vanligvis finner du en kobling til butikkens personvernerklæring på butikkens nettside. Det juridiske grunnlaget for å dele opplysninger med butikker er delvis utførelsen av en kontrakt (Artikkel 6(1)(b) GDPR), så langt datadelingen finner sted, for å oppfylle kontrakten mellom deg og butikken, og delvis basert på butikkens og Klarna sin legitime interesse (Artikkel 6(1)(f) GDPR). Vi sikrer at den behandlingen dette krever er nødvendig for å oppnå den interessen, og at vår interesse veier tyngre enn rettigheten din til ikke å ha personopplysningene dine behandlet til dette formålet. Du har rett til å motsette deg denne behandlingen av årsaker relatert til omstendighetene rundt det spesifikke tilfellet ditt. Se avsnitt 2 for mer informasjon om rettighetene dine.

 

7.2.2 Betalingstjenestetilbydere og finansinstitusjoner.

Beskrivelse av mottaker: Betalingstjenestetilbydere og finansinstitusjoner leverer tjenester til deg, butikker og Klarna for å implementere og administrere elektroniske betalinger gjennom et utvalg av betalingsmetoder, slik som kredittkort samt bankbaserte betalingsløsninger som direkte debet- og bankoverføring.

Formål og juridisk grunnlag: Enkelte butikker benytter seg av tjenestetilbydere som de deler opplysningene dine med for å administrere betalingen din. Denne delingen finner sted i samsvar med butikkenes egne personvernerklæringer. Butikken kan også la Klarna dele opplysningene dine med betalingstjenestetilbyderen de bruker for å behandle betalingen din. Enkelte betalingstjenestetilbydere samler også inn og bruker opplysningene dine uavhengig, i samsvar med deres egne personvernerklæringer. Dette er f.eks. gjeldende for tilbydere av elektroniske lommebøker. I tillegg kan Klarna dele opplysningene dine med andre finansinstitusjoner når de gjør transaksjoner med kontoen din for å ferdigstille transaksjonene. Deling med betalingstjenestetilbydere og finansinstitusjoner blir gjort for å gjennomføre en transaksjon igangsatt av deg og blir gjort for å oppfylle avtalen med deg (Artikkel 6(1)(b) GDPR).

 

 7.2.3 Svindelforebyggingsbyråer og selskaper som tilbyr identitetssjekker.

Beskrivelse av mottaker: Personopplysningene dine blir delt med svindelforebyggingsbyråer og selskaper som tilbyr identitetssjekker.

Formål og juridisk grunnlag: Klarna deler opplysningene dine for å verifisere identiteten din, nøyaktigheten til opplysningene du har gitt oss, og for å bekjempe kriminelle aktiviteter og intensjoner . Selskapene vi samarbeider med er oppført her. Vennligst merk at disse selskapene kan behandle opplysningene dine i henhold til sine egne datavernsmerknader.

Klarna deler personopplysningene dine basert på Klarna sin legitime interesse i å bedrive virksomheten sin (Artikkel 6(1)(f) GDPR. Svindelforebyggingsbyråer og bedrifter som leverer identitetskontroller har informasjon om svindelaktiviteter og identitetsbekreftelse som er viktig for Klarna å bruke som innsikt for å redusere nivået av uredelige transaksjoner. Vi sikrer at den behandlingen dette krever er nødvendig for å oppnå den interessen, og at vår interesse veier tyngre enn rettigheten din til ikke å ha personopplysningene dine behandlet til dette formålet. Du har rett til å motsette deg denne behandlingen av årsaker relatert til omstendighetene rundt det spesifikke tilfellet ditt. Se avsnitt 2 for mer informasjon om rettighetene dine. Du kan også ta kontakt med enhetene ført opp i listen ovenfor, for å utøve samme rettigheter som detaljert i avsnitt 2, også i mot disse enhetene.

 

7.2.4 Google.

Beskrivelse av mottaker: Når du bruker Google Maps ved utsjekking (for eksempel ved å søke på adressen din i adresselinjen), vil personopplysningene dine bli delt med Google. Google vil behandle opplysningene dine i tråd med Google Maps/Google Earth sine tjenestevilkår og retningslinjer for personvern

Formål og juridisk grunnlag: Klarna deler denne informasjonen basert på Klarna sin legitime interesse i å gjennomføre virksomheten sin (Artikkel 6(1)(f) GDPR, siden Google Maps gjør det mulig å finne adressefunksjonaliteten ved utsjekking. Vi sikrer at den behandlingen dette krever er nødvendig for å oppnå den interessen, og at vår interesse veier tyngre enn rettigheten din til ikke å ha personopplysningene dine behandlet til dette formålet. Du har rett til å motsette deg denne behandlingen av årsaker relatert til omstendighetene rundt det spesifikke tilfellet ditt. Se avsnitt 2 for mer informasjon om rettighetene dine.

 

7.3 Kategorier av mottakere som Klarna deler personopplysningene dine med når du bruker en av Klarna sine betalingsløsninger som involverer tilbud om kreditt eller når du bruker Klarnakortet eller engangskortet.

 

 7.3.1 Kredittbyråer og gjeldsinformasjonsforetak.

Beskrivelse av mottaker: Hvis du søker på å få bruke en tjeneste fra Klarna som involverer at vi tilbyr kreditt (se avsnitt 4.3 for hvilke tjenester fra Klarna som involverer kreditt), deler vi personopplysningene dine med kredittbyråer. Slik deling finner ikke sted ved tilfeller av mindre beløper eller der vi allerede har opparbeidet oss tilstrekkelig nok informasjon. 

Formål og juridisk grunnlag: Personopplysningene dine blir delt med kredittbyråer for å vurdere kredittverdigheten din i forbindelse med kredittsøknaden din, for å bekrefte identiteten din og kontaktinformasjonen din i sin helhet, samt for å beskytte deg og andre kunder mot svindelforsøk. Denne datadelingen utgjør en kredittrapport.

 

I Norge blir personnummeret ditt sendt av Klarna til kredittbyrået for å etablere grunnlaget for undersøkingen inn i den økonomiske historikken din, og kredittbyrået vil varsle deg når en kredittsjekk har blitt gjort. Kredittsjekken vår påvirker ikke din kredittscore.

Videre deler Klarna personnummeret ditt og informasjon om din finansieringsgjeld, samt alle tilfeller av tilbakebetalinger (inkludert sene tilbakebetalingstilfeller), med norske gjeldsinformasjonsforetak i samsvar med norsk kredittlovgivning. Opplysningene som blir delt med gjeldsinformasjonsforetaket kan påvirke din fremtidige kredittrating og evne til å motta kreditt.

Kredittbyrået og gjeldsinformasjonsforetaket vil behandle informasjonen om deg i tråd med sin egne personvernerklæringer. For å se hvem vi samarbeider med kan du trykke her.

Klarna deler personopplysningene dine basert på Klarna sin legitime interesse i å bedrive virksomheten sin (Artikkel 6(1)(f) GDPR). Kredittbyråer har informasjon om den økonomiske situasjonen din, noe som er viktig for Klarna for å sikre en riktig kredittvurdering, og ikke tilby kreditt til forbrukere som ikke er i stand til å betale tilbake. Vi sikrer at den bestemte behandlingen dette krever er nødvendig for å oppnå formålet det er snakk om, og at vår interesse veier tyngre enn rettigheten din til ikke å ha personopplysningene dine behandlet til dette formålet. Du har rett til å motsette deg denne behandlingen av årsaker relatert til omstendighetene rundt det spesifikke tilfellet ditt. Se avsnitt 2 for mer informasjon om rettighetene dine. Du kan også ta kontakt med enhetene ført opp i listen ovenfor, for å utøve samme rettigheter som detaljert i avsnitt 2, også i mot disse enhetene.

 

Klarna benytter seg kun av skriptformat når vi lagrer kredittinformasjon om deg som vi har mottatt fra et kredittbyrå. Hvis du ønsker en lesbar versjon, anbefaler vi at du kontakter kredittbyrået som informerte deg om at Klarna etterspurte en kredittrapport.

 

7.3.2 Gjeldsinnkrevingsbedrifter (for forfalt gjeld).

Beskrivelse av mottaker: Klarna kan være nødt til å dele informasjonen din når vi selger eller utkontrakterer innsamling av forfalt gjeld gjennom en tredjepart, f.eks. en gjeldsinnkrevingsbedrift. 


Formål og juridisk grunnlag: Denne datadelingen finner sted for å samle inn forfalt gjeld. Gjeldsinnkrevingsbedrifter behandler personopplysninger i henhold til sine egne personvernerklæringer, eller kun på vegne av Klarna i deres kapasitet som Klarna sine databehandlere. Gjeldsinnkrevingsbedrifter kan rapportere forfalt gjeld til kredittbyråer eller myndighetene, noe som kan påvirke kredittverdigheten din og evnen din til å søke på fremtidig kreditt. Disse opplysningene blir delt basert på vår legitime interesse i å samle inn og selge gjeld (Artikkel 6(1)(f) GDPR). Etter interessebalansering har Klarna avgjort at vi har en legitim interesse i å samle inn og selge gjeld. Vi sikrer at den behandlingen dette krever er nødvendig for å oppnå den interessen, og at vår interesse veier tyngre enn rettigheten din til ikke å ha personopplysningene dine behandlet til dette formålet. Du har rett til å motsette deg denne behandlingen av årsaker relatert til omstendighetene rundt det spesifikke tilfellet ditt. Se avsnitt 2 for mer informasjon om rettighetene dine.

 

7.3.3 VISA og tilbydere av digitale lommebøker.

Beskrivelse av mottaker: Vi deler informasjon om deg og kjøpene dine når du bruker Klarnakortet med VISA og med medlemmer av VISA-kortverket. Hvis du også legger til Klarnakortet i den digitale lommeboken din, kan vi være nødt til å dele opplysningene dine med leverandøren av den aktuelle lommeboken. I et slikt tilfelle vil opplysningene dine bli behandlet i samsvar med den spesifikke tilbyderens egen personvernerklæring.

Formål og juridisk grunnlag: Delingen finner sted i den grad nødvendig for å gjennomføre korttransaksjoner, forhindre svindel og følge reglene til VISA-kortnettverket. Hvis du fornyer Klarnakortet ditt eller mottar et nytt kort, vil vi overføre denne informasjonen til VISA slik at VISA kan informere tredjeparter som du tidligere har valgt å lagre kortinformasjonen din hos (f.eks. påløpende betalinger). Deling blir gjort for å oppfylle avtalen med deg (Artikkel 6(1)(b) GDPR).

 

7.3.4 Gjeldsovertakere (for åpen gjeld).

Beskrivelse av mottaker: Klarna kan overføre den åpne gjelden din til gjeldsovertakere.

Formål og juridisk grunnlag: Ved overføring av gjelden din til en overtaker, og kontinuerlig frem til du betaler vekk gjelden, vil Klarna dele kontaktinformasjonen og de identifiserende dataene dine (navn, fødselsdato, personnummer, bostedsadresse og telefonnummer), informasjon om den økonomiske statusen din (f.eks. restkreditt, tilbakebetalinger og all negativ betalingshistorikk du har relatert til den aktuelle gjelden), samt informasjon om varene eller tjenestene assosiert med gjelden. Kjøperen vil behandle personopplysningene dine i samsvar med sin egen personvernerklæring, som du vil motta informasjon om når gjelden har blitt overført. 

Deling av personopplysninger med ulike overtakere er basert på vår legitime interesse i å selge utestående gjeld som del av våre virksomhetsaktiviteter (Artikkel 6(1)(f) GDPR). Vi sikrer at den behandlingen dette krever er nødvendig for å oppnå den interessen, og at vår interesse veier tyngre enn rettigheten din til ikke å ha personopplysningene dine behandlet til dette formålet. Du har rett til å motsette deg denne behandlingen av årsaker relatert til omstendighetene rundt det spesifikke tilfellet ditt. Se avsnitt 2 for mer informasjon om rettighetene dine.

 

7.4 Kategorier av mottakere når du bruker Klarna sine kontotjenester (spare- og betalingskontoer).

 

7.4.1 Kredittinstitusjoner og andre finansinstitusjoner.

Beskrivelse av mottaker: Vi deler informasjonen din med kredittinstitusjoner og andre finansinstitusjoner (f.eks. andre banker) når du foretar transaksjoner eller betalinger til andre kontoer.

Formål og juridisk grunnlag: Hvis du har gjort betalinger til en Klarna-konto, vil Klarna behandle opplysningene vi mottar fra banken du brukte for transaksjonen, som f.eks. kontaktinformasjon og identifiserende data, samt betalingsinformasjon. Hvis du foretar transaksjoner eller betalinger til kontoer i andre banker, vil Klarna også dele noe av kontaktinformasjonen og de identifiserende dataene dine til mottakeren, samt til mottakerens kredittinstitusjon eller finansinstitusjon. Deling blir gjort for å oppfylle avtalen med deg (Artikkel 6(1)(b) GDPR).

 

7.5 Kategorier av mottakere som Klarna deler personopplysningene dine med når du bruker Klarna sin Shopping Service.

 

7.5.1 Partnernettverk.

Beskrivelse av mottaker: Når du velger å trykke på en sponset kobling på Klarna sin mobilapplikasjon, eller på nettsiden vår, som videresender deg til en butikk, et produkt eller en tjeneste, vil denne videresendingen til et annet selskaps nettside finne sted gjennom en tredjepart, kjent som et partnernettverk. 

Formål og juridisk grunnlag: Partnernettverket kan plassere sporingsteknologi på enheten din som inneholder informasjon om deg som trykker på den koblingen på Klarna sin mobilapplikasjon, og som deretter blir brukt til å dokumentere besøket ditt i butikken for å kalkulere et eventuelt kommisjonsgebyr skyldig til Klarna.

Partnernettverket kan behandle opplysningene dine i samsvar med sin egen personvernerklæring. Behandlingen er basert på interessebalanse (Artikkel 6(1)(f) GDPR). Etter interessebalansering har Klarna avgjort at vi har en legitim interesse i å presentere sponsede koblinger til deg for å markedsføre butikker på Klarna sin mobilapplikasjon og på nettsiden vår. Vi sikrer at den behandlingen dette krever er nødvendig for å oppnå den interessen, og at vår interesse veier tyngre enn rettigheten din til ikke å ha personopplysningene dine behandlet til dette formålet. 

Du har rett til å motsette deg denne behandlingen av årsaker relatert til omstendighetene rundt det spesifikke tilfellet ditt. Se avsnitt 2 for mer informasjon om rettighetene dine.

 

7.5.2 Google.

Beskrivelse av mottaker: Når du bruker Klarna sin mobilapplikasjon gjennom nettportalen vår, vil Google samle inn enhetsinformasjonen din gjennom Google sin reCAPTCHA-tjeneste som er implementert der, i noen tilfeller sammen med ytterligere data som du velger å oppgi i reCAPTCHA-tjenesten. 

Formål og juridisk grunnlag: Klarna behandler denne informasjonen basert på Klarna sin legitime interesse i å bedrive virksomheten sin (Artikkel 6(1)(f) GDPR), siden reCAPTCHA-tjenesten forebygger misbruk av tjenestene våre (f.eks. ved å forhindre at robotprogrammer logger seg inn). Google vil behandle opplysningene dine i tråd med sine egne tjenestevilkår og retningslinjer for personvern. Vi sikrer at den behandlingen dette krever er nødvendig for å oppnå den interessen, og at vår interesse veier tyngre enn rettigheten din til ikke å ha personopplysningene dine behandlet til dette formålet.

Du har rett til å motsette deg denne behandlingen av årsaker relatert til omstendighetene rundt det spesifikke tilfellet ditt. Se avsnitt 2 for mer informasjon om rettighetene dine.

 

 7.5.3 Partnere innen rammeverket til Personal Finance-tjenesten, samt tilbuds- og fordelsprogrammet.

Beskrivelse av mottaker: Partnere innen rammeverket til Personal Finance-tjenesten, samt tilbuds- og fordelsprogrammet. 

Formål og juridisk grunnlag: Hvis du velger å benytte deg av Klarna sine tilbud og fordeler innen rammeverket til Personal Finance-tjenesten eller tilbuds- og fordelsprogrammet, vil Klarna dele personopplysningene som er nødvendig for at du skal få benytte deg av tilbudet fra forretningspartnerne våre (som inkluderer det faktum at du er en Klarna-kunde). Hvert tilbud spesifiserer opplysningene som vil bli delt. Datadeling finner sted for å gjennomføre avtalen mellom deg og Klarna (Artikkel 6(1)(b) GDPR).

 

7.5.4 Logistikk- og transportselskaper.

Beskrivelse av mottaker: Logistikk- og transportselskaper.

Formål og juridisk grunnlag: Klarna vil dele personopplysningene dine med logistikk- og transportselskaper som leverer varene du bestiller hvis du har inkludert pakkesporing. Eksempler på opplysninger vi deler er kontaktinformasjon og identifiserende data, samt sporingsnummere.

Logistikk- og transportselskaper behandler opplysningene dine i henhold til sine egne personvernerklæringer. Datadeling finner sted for å oppfylle avtalen mellom deg og Klarna (Artikkel 6(1)(b) GDPR).

 

7.6 Kategorier av mottakere som Klarna deler personopplysningene dine med hvis du tar kontakt med kundestøtten vår gjennom sosiale medier.

 

7.6.1 Sosiale medier.

Beskrivelse av mottaker: Sosiale mediaselskaper, f.eks. Facebook, Instagram eller Twitter.

Formål og juridisk grunnlag: Hvis du kontakter oss via sosiale medier som f.eks. Facebook eller Twitter, vil personopplysningene dine også bli samlet inn og behandlet av disse selskapene, iht. deres egne personvernerklæringer. Deling blir gjort for å oppfylle avtalen med deg (Artikkel 6(1)(b) GDPR).

 

8. Hvor behandler vi personopplysningene dine?

 

Vi gjør vårt ytterste for å behandle personopplysningene dine innen EU/EØS-området. I bestemte situasjoner, f.eks. når vi deler opplysningene dine innen Klarna Group eller med en leverandør eller underleverandør som bedriver virksomheten sin utenfor EU/EØS, kan opplysningene dine også bli behandlet utenfor EU/EØS. Se avsnitt 7 for mer informasjon om hvem vi deler opplysningene dine med. Hvis butikken som du handler i befinner seg utenfor EU/EØS, vil delingen opplysningene dine også bety at de vil bli overført til dette landet utenfor EU/EØS. Du kan kontakte oss for å få mer informasjon om våre sikkerhetstiltak. Kontaktinformasjonen vår finner du i avsnitt 12.

 

Andre land kan ha lover som lar personopplysninger bli lagret der for å kunne bli underlagt tilgangsforespørsler fra offentlige myndigheter for å forebygge kriminalitet eller verne den nasjonale sikkerheten sin. Uavhengig av hvorvidt vi eller noen av leverandørene våre behandler personopplysningene dine, sikrer vi alltid at det blir garantert et tilstrekkelig sikkerhetsnivå når opplysningene dine blir overført, og at tilstrekkelige sikkerhetstiltak har blitt tatt i samsvar med gjeldende datavernkrav (slik som GDPR). Slike tilstrekkelige sikkerhetstiltak inkluderer, men er ikke begrenset til, å sikre at:

 • EU-kommisjonen har bestemt at det tredje landet som opplysningene dine blir overført til har et tilstrekkelig sikkerhetsnivå, eller 

 • EU-kommisjonen sine standardklausuler har blitt inngått mellom Klarna og mottakeren utenfor EU/EØS-området. I disse tilfellene vurderer vi også hvorvidt det finnes lover i mottakerlandet som påvirker beskyttelsen av opplysningene dine. Der det er nødvendig, tar vi spesialtiltak for å sikre at opplysningene dine forblir beskyttet under overføringen til det relevante landet utenfor EU/EØS 

 

9. Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene dine?

 

Klarna oppbevarer personopplysningene dine i samsvar med gjeldende lovgivning, slik som lover om hvitvasking av penger og regnskapsføring (vanligvis 5 år og 7 år, respektivt). I tillegg oppbevarer vi kun opplysningene dine over en slik tidsperiode som er nødvendig for å oppnå det respektive formålet for behandlingen vår (mer informasjon finner du i tabellen i avsnitt 3). 

 

Personopplysninger som er viktige for det kontraktsmessige forholdet mellom deg og Klarna blir vanligvis lagret så lenge det kontraktsmessige forholdet eksisterer og deretter i maksimalt 10 år basert på foreldelsesprinsippet. 

 

I noen tilfeller kan opplysningene dine bli lagret i en lengre tidsperiode grunnet lover om kapitaltilstrekkelighet som Klarna må overholde. Hvis du ikke inngår en avtale med oss, vil personopplysningene bli lagret i maksimalt 3 måneder, men dataene kan i noen tilfeller være påkrevd å bli oppbevart i lengre tid, f.eks. iht. lover om hvitvasking, eller for å beskytte Klarna mot juridiske krav og for å verne Klarna sine juridiske rettigheter.

 

10. Hvordan vi bruker informasjonskapsler og andre typer sporingsteknologi

 

For å tilby en skreddersydd og smoooth opplevelse bruker Klarna informasjonskapsler og lignende sporingsteknologier på de mange grensesnittene våre, f.eks. nettsiden vår, Klarna-appen og utsjekkingsalternativet i en butikk som samarbeider med Klarna. Du kan finne informasjon om sporingsteknologiene som Klarna bruker, samt informasjon om hvordan du godtar eller avviser en sporingsteknologi, på hvert respektive grensesnitt.

 

11. Oppdateringer av denne personvernmerknaden

 

Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre tjenestene våre slik at du kan få kjenne på den beste kundeopplevelsen. Dette kan involvere modifisering av eksisterende og fremtidige tjenester. Hvis den forbedringen krever et varsel eller et samtykke i samsvar med gjeldende lovverk, vil du bli varslet eller gitt muligheten til å gi samtykket ditt. Det er også viktig at du leser denne personvernmerknaden hver gang du bruker noen av tjenestene våre, siden behandlingen av personopplysningene dine kan være ulik enn det som var gjeldende under den foregående bruken din av den respektive tjenesten.

 

12. Klarna sin kontaktinformasjon

 

Klarna Bank AB (publ) er registrert i det svenske sentrale foretaksregisteret under bedriftsnummeret 556737-0431 og med sin registrerte kontoradresse på Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige. 

 

Klarna har en databeskyttelsesansvarlig og et team av databeskyttelsesspesialister. Vi har også et kundestøtteteam som håndterer databeskyttelsesanliggenheter. Du kan nå alle disse individene ved å sende en e-post til personvern@klarna.no. Hvis du spesifikt ønsker å kontakte Klarna sin databeskyttelsesansvarlig, oppgi dette i emnefeltet.

 

Klarna Bank AB (publ) overholder svenske databeskyttelseslover. Vennligst besøk www.klarna.no for mer informasjon om Klarna.

 

Denne personvernmerknaden ble sist oppdatert 25. mai 2021.

 

***